Alguer.it
Notizie    Video   
NOTIZIE
Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook Alguer.it su Twitter
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLingue › A Barcelona se son reunits les institucions culturals de llengua catalana
Stefano Idili 4 marzo 2005
Ha inaugurat la secció de treball Enric Nosas, president del Centre excursionista de Catalunya, la més vella i prestigiosa associació cultural del pricipat donant el benvigut a tots i deixant la paraula al professor Rós i a Joan Maluquer per presentar les finalitats de l’iniciativa, que sigui l’encontre fet a Prada a l’agost del 2004
A Barcelona se son reunits les institucions culturals de llengua catalana


L’ALGUER - Convocats de Joandomenec Rós, president de la Universitat Catalana d’Estiu, amb l’assistencia del secretari de la U.C.E. Joan Maluquer, Se són reunits dijous 24 de febrer 2005 a Barcelona a la seu del Centre Excursionista de Catalunya els representants de les més rapresentatives institucions culturals dels països de llengua catalana.
Ha inaugurat la secció de treball Enric Nosas, president del Centre excursionista de Catalunya, la més vella i prestigiosa associació cultural del pricipat donant el benvigut a tots i deixant la paraula al professor Rós i a Joan Maluquer per presentar les finalitats de l’iniciativa, que sigui l’encontre fet a Prada a l’agost del 2004.
Després de la relació de Vicent Villatoro que ha parlat sobre la crisi de l’associacionisme en general en la nova Europa, i de la profonda modificació de la societat moderna ha individuat algunes de les responsabilitat de la crisi.
Són intervinguts els rapresentants de les entitats culturals: Enric Jové de la Societat Andorrana de Ciencies, Vito Loi i Carlo Sechi de l’Obra Cultural de l’Alguer, Jordi Porta de l’Omnium Cultural de Catalunya, Antoni Roya de Acció Cultural del País Valencià, Pere Manzanares de la Federació d’Entitats de Catalunya Nord, Joaquim Montclus de la Fundació Noesis de la Franja de Ponent.
Únic absent a l’encontre Sebastià Frau de l’Obra Cultural Balear.
Els intervents han evidenciat problematques generals i aspectes particolars diferents de territori a territori.
La volontat comune és estada aquella de criar una reda de contactes i informacions entre totes les entitats i encontres dels rapresentants per concordar extrategies i iniciatives comuns.
Totes les entitats han també concordat de donar vida a un butlleti periodic amb el titol “ ARREU “.
Commenti
© 2000-2018 Mediatica sas